Verschil Alzheimer en vasculaire dementie 

In de volksmond worden beide ziekte vaak door elkaar gebruikt. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Door dementie worden de hersenen aangetast en gaat iemands geestelijke gezondheid geleidelijk achteruit. Maar wat is nu precies het verschil tussen Alzheimer en vasculaire dementie?

1. De ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Bijna 70 procent van alle mensen met dementie heeft Alzheimer. De oorzaak van de ziekte is niet bekend, maar vermoed wordt dat ophopingen van eiwit in de zenuwcellen van de hersenen de boosdoener zijn. Deze eiwitophopingen, die te zien zijn op een MRI-scan, zorgen ervoor dat de zenuwcellen vergaan. Alzheimer begint heel geleidelijk en het eerste symptoom is vaak geheugenverlies. Later krijgt iemand met alzheimer problemen met denken, handelen en taal. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag.

Iemand met Alzheimer krijgt moeite met dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen en een gesprek volgen. Vaak is er al enige tijd sprake van geheugenstoornissen. Daarnaast kan het karakter en gedrag veranderen en kunnen er problemen optreden met taal. In het begin van de ziekte van Alzheimer zijn de verschijnselen vaak niet duidelijk aanwezig. De verschijnselen worden duidelijker naarmate de dementie erger wordt. Sommige mensen met alzheimer gaan snel achteruit. Anderen hebben nog lang een redelijk gewoon leven. 

 2.   Vasculaire dementie

Na Alzheimer is vasculaire dementie de meest voorkomende ziekte waar dementie bij opspeelt. De ziekte wordt veroorzaakt door een storing van de doorbloeding van de hersenen. In de bloedvaten in de hersenen treedt aderverkalking op, waardoor er bloedingen of infarcten ontstaan. Het achterliggende hersenweefsel krijgt hierdoor geen bloed meer en sterft af. Meestal heeft de patiënt al hart- en vaatziekten voordat er sprake is van dementie. Vasculaire dementie wordt ook wel multi-infarct-dementie genoemd.

Vasculaire dementie ontstaat acuut en verloopt vaak stapsgewijs door een nieuwe bloeding of infarct. Door de hersenbloeding(en) kunnen er bij vasculaire dementie ook lichamelijke verschijnselen optreden als verlamming of gevoelsverlies. Gemiddeld is de levensverwachting van een patiënt vijf jaar na het verschijnen van de eerste symptomen. Vaak sterft de patiënt uiteindelijk aan een beroerte of een infarct.

Welke symptomen iemand met vasculaire dementie heeft, hangt af van het hersengebied dat beschadigd is geraakt. Er zijn dus veel verschillen tussen mensen met deze ziekte. Wat vaak vooral opvalt is dat men langzamer gaat denken, spreken en handelen. Men kan zich moeilijker concentreren en moeilijker meerdere dingen tegelijk doen. Naast de geestelijke achteruitgang kan iemand ook lichamelijke verschijnselen hebben, zoals wankeler of langzamer lopen. Ook kan bijvoorbeeld verlamming, of gevoelsverlies ontstaan.

Bronnen: 

Alzheimer Nederland
Lentis